Descoberta i validació de biomarcadors metabòlics, neurodegeneratius i genètics

En el nostres organisme hi ha un conjunt de metabòlits que van canviant al llarg de la nostra vida i també poden canviar quant hi ha certs tipus de malalties. Sobretot aquelles malalties relacionades amb l’edat com les neuredegeneratives com l’Alzheimer o bé les malalties cardiovasculars.
La determinació de Biomarcadors es realitza amb l’obtenció d’una mostra de sang i pot ser útil, d’un individu fer un diagnòstic, predir l’estat de salut o bé conèixer l’evolució d’una malaltia.