Les Òmiques són un conjunt de disciplines  vinculades amb la bioquímica i la biologia molecular, on a través d’aquestes es pot assolir uns coneixements analítics de les característiques i dels contingut global de mostres biològiques.

  • Anàlisi de les interaccions entre els aliments i els gens
  • Elaboració de pautes dietètiques i disseny d’aliments personalitzats, destinats a reduir el risc de patir malalties com:
    • Obesitat
    • Diabetis
    • Malalties cardiovasculars i millorar el seu estat de salut en general