Instal·lacions i equips

Instal·lacions

Disposem d’uns 90m2 de laboratoris propis al Departament de Medicina Experimental de la Facultat de Medicina i equipament analític punter. Ubicat dins del recinte de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
Campus

Equips

 • LC/MS/MS acoblat a un detector QTOF
 • Equips cromatogràfics d’HPLC i GC/MS
 • Equip Luminex(anàlisi múltiplex)
 • Respirometriad’Alta Resolució
 • Proteòmicaredox
 • Calorimetria indirecta
 • Espectrofluorímetre
 • Fluorescència confocal
 • Microscòpia electrònica
 • Genòmica aplicada
 • PCR en temps real