Línies d'investigació

  • Importància de la nutrició en els processos biològics i patològics relacionats amb l’envelliment i l’estrès oxidatiu cel·lular.
  • Models d’experimentació de patologies com l’arteriosclerosi, l’obesitat, la diabetis, les malalties neurodegeneratives, l’esclerosi lateral amiotròfica i les malalties cardiovasculars.
  • Disseny, avaluació i millora de propietats funcionals d’aliments, ingredients, nutrients i additius concrets.