Objectius

La principal visió de NUTREN-NUTRIGENOMICS es posicionar-se como un dels centres europeus de referència en I+D+i i de transferència de tecnologia en l’àmbit de la Nutrició Molecular aplicada al control del envelliment i de les malalties metabòliques.

La nostra missió és generar coneixement nutricional d’avantguarda pel control nutricional de l’envelliment i de les patologies associades, convertint-lo en un recurs valuós per a les empreses de l’àmbit agroalimentari i dels sectors farmacèutics, cosmètic i assistencial; contribuent d’aquesta manera  a quines solucions amb base científica arribin al conjunt de la població.