Equip humà

L’equip que compon NUTREN-NUTRIGENÒMICS  inclou científics especialitzats en nutrició, envelliment i genòmica nutricional.

Aquests professionals investigadors aborden cada projecte de manera multidisciplinar i integrada, amb el que compten amb nutricionistes, biòlegs, bioquímics, metges, químics i biotecnòlegs.

Aquesta plantilla científica disposa de la capacitat de oferir un assessorament directe, àgil i dinàmic.

Amb més de 150 publicacions internacionals d’impacte sobre la importància de la nutrició en els processos patològics relacionats amb la nutrició, l’envelliment i l’estrès oxidatiu.

Amb més de 100 publicacions internacionals d’impacte sobre la importància de la nutrició en els processos patològics relacionats amb la nutrició, l’envelliment i l’estrès oxidatiu.