Projectes

El grup NUTREN-NUTRIGENÒMICS des de la seva creació ha participat en  diversos projectes de recerca, tant de transferència tecnològica com de la investigació biomèdica.
  • Elaboració d’una nova beguda vegetal nutricionalment equivalent en aminoàcids a la llet de vaca.
  • Caracterització òmica i validació de l’efecte antiinflamatori d’ovoproductes d’interès industrial.
  • Platform for International Collaborative Knowledge on Food Improvement, Based on Ecological Resources. (PICKFIBER)
logo_PF
Footer_Eruopeanunion
  • Prototipatge i proves de concepte en el sistema expert Diagnostic Molecular Dieta.
  • Cálculo Del Calor del Índice glicémico de alimentos.
pascual

  • Personalised Guidance service for Lifestyle management and Obesity Prevention in teenagers.
eulong
  • Diseño de complementos alimenticios para adultos mayores para la prevención de la desnutrición y situaciones de disfagia.
cdti
gob
gss
UE
  • Vitamin D fortification with enhanced bioavailability.
if
Footer_Eruopeanunion