Presentació

Campus

El Centre NUTREN neix l’any 2008 a partir d’una acció emprenedora conjunta promoguda per científics del grup d’investigació de Fisiopatologia Metabòlica i del grup de Genètica, adscrits respectivament als departaments de Medicina Experimental i de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Universitat de Lleida, l’única universitat espanyola amb orientació agro-alimentària i amb especialització en nutrigenòmica.

Generem coneixement pel control nutricional de l’envelliment i de les patologies associades, convertint-lo en un recurs valuós per a les empreses de l’àmbit agroalimentari i dels sectors farmacèutic, cosmètic i assistencial; contribuint d’aquesta manera a quines solucions amb base científica arribin al conjunt de la població.